Home Contact Us

 

IVUKILE BEEFMASTERS  en

VALLEY AFRIKA DROUGHTMASTERS

bied aan :

 

Ons 13de produksieveiling - Stoet en Kudde Bulle en dragtige vroulike diere -  op die plaas Strydfontein, Aliwal Noord op Woensdag, 5 September 2018, om 11H00.

 

Strydfontein GPS : S  30° 46.825'

                                E  26° 46.678'

 

IVUKILE BEEFMASTERS – S A Stamboek lid  :  0457420BMA

VALLEY AFRIKA DROUGHTMASTERS – Nam Stamboek lid : F10013


25 Beefmaster Stoetvaers, SP en Kommersiele Kuddebulle

  9 Droughtmaster Kuddebulle - F2

18 Dragtige verse, Beefmaster en Droughtmaster

10 Dragtige geregistreerde Beefmaster Koeie (2de Kalf Koeie)

10 Dragtige Kommersiele Koeie

 

Alle diere word ge-inspekteer en goedgekeur

Alle diere word ge-ent teen Milt, Spons, Lamsiekte, Knoppiesvel, Slenkdalkoors en 3dae Stywesiekte

Vroulike diere ook ge-ent teen BVD en Brusellose

Bulle word getoets vir Trich, TB, BM, Vibriose   en Vrugbaarheid

Vroulike diere is getoets vir dragtigheid

 

 

Vir meer inligting besoek CMW webtuiste vir Veilingsbrosjure  -  www.cmw.co.za

OF

Skakel Dries de Klerk  (087 550 0589 / 076 144 2825 ) of Samuel Pieterse (082 572 7520)