Home Accommodation

 

IVUKILE BEEFMASTERS  en

VALLEY AFRIKA DROUGHTMASTERS

bied aan :

 

Ons 12de produksieveiling - Stoet en Kudde Bulle en dragtige vroulike diere -  op die plaas Strydfontein, Aliwal Noord op Woensdag, 6 September 2017, om 11H30.

 

Viewing Day  /  Besigtiging  Ope dag   :   16 Augustus 2017,  Leliekloof  vanaf 10H30

Leliekloof  GPS  :  S   31°  09.178'

                               E   26°  43.041'

R S V P    for catering purposes

 

Strydfontein GPS : S  30° 46.825'

                                E  26° 46.678'

 

Alle diere word ge-inspekteer en goedgekeur

Alle diere word ge-ent teen Milt, Spons en Lamsiekte

Bulle  word  ge-ent teen Slenkdalkoors - RVF 13, sowel as 3dae Stywesiekte.

Bulle word getoets vir Trich, TB  en Vrugbaarheid

Verse is getoets vir dragtigheid

 

IVUKILE BEEFMASTERS – S A Stamboek lid  :  0457420BMA

VALLEY AFRIKA DROUGHTMASTERS – Nam Stamboek lid : F10013

 

26 Beefmaster Stoetvaers, SP en Kommersiele Kuddebulle

8 Droughtmaster Kuddebulle - F2

20 dragte verse, Beefmaster en Droughtmaster


Vir meer inligting besoek CMW webtuiste vir Veilingsbrosjure - beskikbaar middel Augustus.

OF

Skakel Dries de Klerk  (087 550 0589 / 076 144 2825 ) of Samuel Pieterse (082 572 7520)