VALLEY AFRIKA DROUGHTMASTER

THE BREED OF CHOICE FOR THE COMMERCIAL AND STUD BREEDER  !

Ons is baie opgewonde dat ons met ons 15 de Produksieveiling in 2020 ons eerste F3 Stoetbulle gaan aanbied ! 

GENETIKA IN ONS STOET 

Ons het begin om Droughtmaster genetika in ons stoet te gebruik vanaf 2001, toe ons 'n seun van Wingfield Rocket,  GH99-045 aangekoop het van Graham Hart.   Sedertdien het ons 4X4  Droughtmaster genetika bekom met die aankoop van die bul FXF05-478 en saad van FXF03-382, albei uit Wingfield Blarney.   Ons het verdere genetika aangekry vanaf die Grassfields Droughtmaster Stoet (GRB14-030) van Hubert and Rustin Shaw, sowel as van die VOVA Droughtmaster Stoet - VOVA16-120 en VOVA15-165 ('n Seun van Cashmere Leeroy - Australie) van Chippy Watson, beide van Natal.

HOEKOM DROUGHTMASTER    ?

             WHY DROUGHTMASTER   ?

Met die skepping en deur al die tye heen tot waar die mens gevorder het vandag, met die genade van die Almagtige, het net een ding nog altyd konstant gebly - VERANDERING !

The quest for a better life through the implementation of knowledge has driven the human being from a nomad in nature to people sitting in a space centre exploring Mars and Pluto, through technology.   On the same planet there are still today nomad pastoralists herding their livestock to water and grazing while in other countries scientists are cloning the most efficient stud stock in their laboratories !

Taking these contraries into consideration one can understand that there are diverse livestock production systems and genetics around the world.

In ons huidige omstandighede in Suider-Afrika onder die heersende ekonomiese toestande vir stoet en kommersiele lewendehawe produsente, raak dit al moeiliker om protein vir menslike gebruik winsgewend te produseer.   As gevolg hiervan is telers van genetika voortdurend op soek na rasse en genetika wat vleis meer winsgewend en doeltreffend onder natuurlike toestande vir die plaaslike mark produseer.

Dis is interresant om daarop te let dat alle bestaande stoetbeesrasgenootskappe in S A in hul voorstelling en bemarking van die ras daarop aanspraak maak dat hul ras oor al die eienskappe beskik wat die kommersiele beesboer en vleisbedryf tot voordeel strek.

Die teendeel hiervan spreek vanself.   'n Warboel van kruisteling (ondoelmatige vermeerdering van genetika) met swak prestasie in die kommersiele vleisbedryf is die bewys hiervan.

Die ekonomie van die vleisbedryf vereis dat boere beter genetika gebruik en bestuurspraktyke moet toepas om die bedryf winsgewend te hou.   Hierdie is maar net een rede waarom telers en boere op soek is na 'n ras wat die vleisbedryf tot voordeel sal wees.  Die ideale ras wat onder Suider-Afrikaanse toestande volhoubaar aan die bedryf se vereistes voldoen moet oor die volgende eienskappe beskik :

  1.   Die ras moet omgewingsaangepas wees onder natuurlike omstandighede in die hele Suidelike Afrika.
  1.   Die ras moet vrugbaar wees (elke jaar kalf en weer herbeset).
  2.   Genoeg melk he om 50% van haar eie liggaamsmassa te speen met speentyd (7 maande).
  1.   Goed groei en 'n goeie voeromsetverhouding he in verhouding met volwasse liggaamsmassa (op die veld en in die voerkraal).
  1.   Moet goeie vleiskwaliteit he (eindproduk).
  2.   Moet goeie temperament he.

THE QUEST FOR A BREED THAT REALLY POSSESS ALL THESE CHARACTERISTICS AND TRAITS IS STILL ONGOING ...        

Net soos die Bonsmara (Afrikaner of Sanga) in Suid Afrika, is daar in die vroee 1900's in Australie 'n ras ontwikkel onder natuurlike omstandighede wat met die van SA vergelyk, naamlik die DROUGHTMASTER.   Die ras het onstaan uit raskombinasies van die BRAHMAN en die Britse rasse naamlik die KORTHORING, HEREFORD, ROOI POENSKOP en NORTH DEVON (Lincoln Red) wat destyds die kommersiele vleisbedryf daar oorheers het.  

Die res is vandag geskiedenis in Australie, maar tot onlangs 'n ontdekking in SA .......

Cattlemen all over Southern Africa who introduced Droughtmaster genetics are satisfied that the breed is making a big contribution to their herds.   Giving a general thumbs-up to Africa Droughtmasters, they have highlighted several crucial advantages to the breed.

ADAPTIBILITY

Judging by reports from farmers across Southern Africa the Droughtmaster has demonstrated its ability to adapt to a wide range of climatic and vegetation types.

CALVING EFFICIENCY

Cattlemen have been particularly impressed with the cow-calf weight ratio at weaning.   They also report increased reconception rates and agree that the Droughtmaster's prepotency is outstanding.  Reports from feedlots and breeders who have conducted unofficial Phase C and D tests on young bulls incicate that the Droughtmaster's performance is above average.

GOOD NEWS

The good news is that breeders of South Africa, Namibia and Botswana established the Africa Droughtmaster Cattle Breeders Society of Namibia, which are managed by the Namibian Stud Breeders's Association in Windhoek and integrated to Breedplan.

It is heartening to note that many stud Breeders of other breeds have obtained Droughtmasters.  The excellent results the Droughtmaster breed are achieving are promising.

http://droughtmasterafrica.co.za/