IVUKILE BEEFMASTERS en VALLEY DROUGHTMASTERS 

Veilings Katalogus / Sale Catalogue
Live Online Sale - Link

 

See photos with Lot numbers under  'Gallery - Veiling 2021'

Ons 16de produksieveiling - Stoet en Kudde Bulle

op die plaas Strydfontein, Aliwal Noord

Donderdag 12 Augusturs 2021, om 11H00.

Strydfontein GPS : S  30° 46.825'

                                E  26° 46.678'

or Map

IVUKILE BEEFMASTERS – S A Stamboek lid  :  0457420BMA

VALLEY DROUGHTMASTERS - Namibia Stamboek lid :  F10013 

24 Beefmaster Stoetvaers, SP, C, B en 1 Kommersiele Kuddebul

 5  Droughtmaster F3 Stoetbulle

 

Alle diere word ge-inspekteer en goedgekeur

Alle diere word ge-ent teen Milt, Spons, Lamsiekte, Knoppiesvel, Slenkdalkoors en 3dae Stywesiekte

Bulle word getoets vir Trich, TB, BM, Vibriose   en Vrugbaarheid

  

Vir meer inligting

Skakel Dries de Klerk  (087 550 0589 / 076 144 2825 ) of Samuel Pieterse (082 572 7520)

 

AL DIE BEEFMASTER STOET BULLE WORD VERKOOP ONDER DIE

BESKERMING VAN DIE BEEFMASTER GENOOTSKAP VAN S.A.

 

AL DIE STOETBULLE HET 'n DNA Profiel en Vaderskap is geverifieer deur UNISTEL